Partea a II-a

Dan OANCEA, Moduri de dobândire a proprietăţii în dreptul roman
Romanii au ajuns târziu la conceptul abstract de mod de dobândire a proprietăţii, progrese în sensul abstractizării acestui concept fiind consemnate abia spre sfârşitul epocii clasice. Analiza textelor romane relevă mai multe clasificări ale modurilor de dobândire a proprietăţii: de drept civil şi de dreptul ginţilor, cu titlu universal şi cu titlu particular, originare şi derivate, convenţionale şi neconvenţionale. Ocupaţiunea reprezenta luarea în stăpânire unui lucru fără stăpân (res nullius) şi a fost unul dintre cele mai vechi şi, totodată, longevive moduri de dobândire a proprietăţii. Mancipaţiunea constituia la origine un mod de creare a proprietăţii-putere asupra lucrurilor mancipi, devenind ulterior forma originară de realizare a operaţiunii juri¬dice a vânzării, supusă unor complicate condiţii de formă. Uzucapiunea era un mod de dobândire a proprietăţii asupra lucrurilor mancipi prin îndelungata folosinţă, care a avut iniţial funcţia de a asigura utilizarea acestor bunuri conform destinaţiei lor economice, funcţie căreia i s-a adăugat pe parcurs aceea de a elimina incertitudinile privind proprietatea. In iure cessio era un mod derivat convenţional de dobândire a proprie¬tăţii, care presupunea organizarea unui proces simulat în cadrul unei jurisdicţii graţioase. Spre deosebire de modurile complicate de drept civil, tradiţiunea – act de drept al ginţilor – asigura transmiterea proprietăţii, posesiunii sau a detenţiunii asupra lucrurilor corporale nec mancipi într-un mod eficient şi fără a fi necesare forme solemne. Specificaţiunea, ca mod originar de dobândire a proprietăţii, presupunea confecţionarea de către o persoană a unui lucru nou cu materialul aparţinând altei persoane. Accesiunea se realiza prin absor¬birea juridică a lucrului accesor de către cel principal. Alte moduri de dobândire a proprietăţii mai erau adiudicatio, legea şi înstrăinarea realizată de statul roman.

Cuvinte cheie: concept, ocupatiunea, mancipatiunea, uzucapiunea, in iure cessio, traditiunea, specificatiunea, accesiunea, alte moduri de dobândire a proprietatii

« înapoi