Partea a IV-a

Dana APOSTOL-TOFAN, profesor universitar dr., Câteva consideraţii privind art.21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 262/2007, care a modificat şi a completat substanţial Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, a înlocuit conţinutul art. 21 având ca titlu marginal „Judecarea recursului în situaţii deosebite” cu un alt conţinut având ca titlu marginal „Căile extraordinare de atac”. Analiza pune în discuţie atât aspectele controversate  ca urmare a inadvertenţelor în tehnica de redactare, inclusiv în ce priveşte, spre exemplu, neconcordanţa dintre titlul marginal şi cuprinsul articolului, cât şi problemele de natură practică  ce pot să apară în jurisprudenţa administrativă ca urmare a unor termene stabilite de alin. (2) al art.21 care, în unele situaţii concrete, nu pot fi respectate de cel vătămat în dreptul sau interesul său legitim, care doreşte să introducă o cerere de revizuire.

Cuvinte cheie: căi extraordinare de atac, contestaţie în anulare, revizuire, recurs, contencios administrativ, drept intern, drept comunitar.
« înapoi