2019

Daniela-Anca DETEȘEANU, Lect. univ. dr., Cristina-Mihaela NICOLESCU, Lect. Univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Condiții privind recunoașterea statutului civil al persoanelor transsexuale și transgender în sistemul român de drept

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2019.03

Rezumat: În sistemul român de drept nu există o reglementare specială dedicată problematicii transsexualismului și nici nu sunt configurate proceduri clare de ordin medical, administrativ ori judiciar. Neîndoielnic, însă, este permisă tranziția medicală către sexul cu care persoana trans se identifică, precum și recunoașterea juridică a noii identități sexuale. Dacă persoana trans a obținut o hotărâre judecătorească favorabilă în baza căreia s-au operat modificările corespunzătoare în actele de stare civilă, fiindu-i eliberat și un nou act de identitate, persoana aflată în această situație se poate prevala, în principiu, de consecințele juridice ale noii sale identități în toate sectoarele vieții sociale. În privința acoperirii de către sistemul național de asigurări de sănătate a tratamentelor și a operațiilor de reatribuire de gen, nu există un punct de vedere convergent al instituțiilor cu atribuții în domeniu.

Cuvinte cheie: starea civilă, persoană transsexuală, persoană transgender, tranziția medicală, modificarea actelor de stare civilă, dreptul persoanei fizice la autodeterminare


« înapoi