Despre noi

Despre organizare

Organizatori

Facultatea de Drept a Universității din București, prin Centrul de Studii în Dreptul Concurenței, și Consiliul ConcurențeiManifestările se vor desfăşura în cadrul Proiectului PODCA Eficientizarea activităţii de aplicare a politicilor de concurenţă în corelare cu politicile sectoriale (cod SMIS 39072), derulat în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului şi benefiind de asistenţa tehnică furnizată de către Banca Mondială. Proiect finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social European în perioada 2007-2013.
Comitetul de organizare

dr. Adriana Almășan, dr. George Anglițoiu, dr. Flavius Baias, dr. Sorin David, dr. Andrei Săvescu, dr. Camelia Toader.


Parteneri Media