Despre revistă

Principala publicaţie a Facultăţii de drept este revista

ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI - SERIA DREPT

(AUB - DREPT)

Anul primei apariţii - 1939
Periodicitate anuală
ISSN: 1011-0623

Sediul redacţiei:

Palatul Facultăţii de Drept, B-dul M.Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, Bucureşti, RO-050107
Telefon: +40(0)21-315.59.47
Fax: +40(0)21-312.07.19

E-mail:

Pentru autori:
Pentru abonamente:

Apare la Editura C. H. BeckRevistă indexată în BDI