Evenimente

Evenimente

Dezbaterea „Organizarea judiciară. Actualități legislative și practice. Perspective.”- 07 decembrie 2023 - Sala „Constantin Stoicescu”, Facultatea de Drept, Universitatea din București, ora 15:00-17:30

În contextul modificărilor legislative substanțiale realizate recent în materia organizării judiciare, a evoluției activității instanțelor pe fondul normării activității, dar și a interesului crescut al publicului și mass-mediei pentru problematica eficienței sistemului judiciar, a transparenței interne și a garanțiilor că justiția își îndeplinește scopul de serviciu public, Facultatea de Drept a Universității din București și Editura Universul Juridic organizează dezbaterea „Organizarea judiciară. Actualități legislative și practice. Perspective”.

Evenimentul își propune abordarea într-o notă științifică, articulată a problemelor juridice privind organizarea activității instanțelor judecătorești, de actualitate și de interes atât pentru participanții la procedurile judiciare, cât și pentru publicul larg.

Subiectele care se vor dezbate vor fi centrate pe problematica aspectelor de noutate în materia organizării judiciare în contextul noilor dispoziții legale și regulamentare, cu accent pe modul de manifestare a acestora în activitatea de judecată, dar și pe transparența activității interne (administrative) a instanțelor și necesitatea realizării unei comunicări aplicate și constructive din partea sistemului judiciar.

Reunind la masa discuțiilor specialiști din domeniul academic, avocați, judecători și reprezentanți ai asociațiilor profesionale ale magistraților, dezbaterea urmărește atât clarificarea temelor juridice din punct de vedere teoretic, cât și descoperirea perspectivelor practice ale sistemului judiciar.

Dezbaterea

„Organizarea judiciară. Actualități legislative și practice. Perspective.”

 

Data: 7 decembrie 2023, ora 15.00-17,30

Locație: Facultatea de Drept din cadrul Universității din București

 

Moderator: Prof. univ. dr. Evelina OPRINA, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir

Speakeri: Conf. univ. dr., avocat Paul POP, Prodecan al Facultății de Drept, Universitatea din București

Jud. Ciprian TIȚA, președintele Tribunalului Specializat Argeș, vicepreședinte AMR

Jud. Cezar Virgiliu FILIP, Curtea de Apel București, vicepreședinte AMR

Av. Valentin COCEAN, Popescu @ Asociații SPARL

Tematici:

1. Aspecte de noutate în materia organizării judiciare în contextul noilor dispoziții legale și regulamentare
– Modificări operate în privința conducerii instanțelor de judecată

– Repartizarea aleatorie a dosarelor. Instrumente de verificare a regularității procedurii de repartizare

– Îngrijorări și perspective în contextul normării activității

2. Colaborarea judecător-avocat în realizarea actului de justiție
– Efectivitatea comunicării în pregătirea cercetării judecătorești (momentul invocării și aducerii la cunoștință către părți a excepțiilor și a unor solicitări care urmează să fie supuse dezbaterii)

– Stabilirea și respectarea împărțirii ședinței în intervale orare. Previzibilitatea parcursului procesual

– Claritatea și calitatea comunicării exprimate prin actele procesuale și conținutul hotărârii

– Colaborarea inter-instituțională barou-instanță

3. Transparența administrativă a instanțelor. Perspective practice de eficientizare a activității acestora

– Publicitatea ședinței și efectivitatea dezbaterii orale în procesul actual

– Aspecte privind schimbarea componenței completului de judecată (situații de modificare, accesibilitatea listei de permanență și a modificărilor operate, criterii de întocmire etc.)

– Accesul părților la dosar (asigură dosarul electronic cadrul unei gestionări eficiente a dosarului?)

4. Comunicarea sistemului judiciar, element esențial în determinarea încrederii în justiție
– Gestionarea situației proceselor cu un puternic impact public.
Implicații din perspectiva scurgerii de informații și a asigurării independenței judecătorului

– Factorii care influențează încrederea publicului în justiție

– Coordonarea comunicării sistemului judiciar la nivel central și local. Rolul asociațiilor profesionale în acest context

Lansarea lucrării: „Organizare Judiciară. Regulamentul de Ordine Interioară al Instanțelor Judecătorești. Comentarii pe articole”, autor jud. Cezar Virgiliu Filip, Ed. Universul Juridic – ora 17,00


Data publicării: 05.12.2023

« înapoi