Partea a IV-a

Dispoziţiile Noului Cod Civil privind efectele divorţului asupra foştilor soţi, Conf. univ. dr. Flavius A. BAIAS, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti
Autorul analizează prevederile art. 382-395 din Noul Cod Civil în legătură cu efectele divorţului asupra foştilor soţi, atât cu privire la drepturile patrimoniale cât şi la cele nepatrimoniale, inclusiv noile dispoziţii care au în vedere drepturile soţilor divorţaţi, încetarea regimului matrimonial, dreptul la despăgubire şi daune interese.

Cuvinte cheie: efectele divorţului, drepturile soţilor după divorţ, regimul matrimonial

« înapoi