2019

Dorel HERINEAN, Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Considerente teoretice privind formarea legăturii subiective în cazul răspunderii penale a persoanelor juridice

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2019.14

Rezumat: Prezentul articol își propune studierea modalității în care se formează legătura subiectivă între persoanele juridice și persoanele fizice care acționează în interesul, obiectul de activitate sau numele acestora. Analiza se bazează pe o clasificare a persoanelor fizice care pot atrage răspunderea penală a persoanei juridice, respectiv decidenți și executanți. Decidenții sunt persoanele care imprimă o direcție și formează voința persoanei juridice, în timp ce executanții sunt persoanele care nu au o putere de decizie, dar a căror acțiune este aptă să atragă răspunderea penală a persoanelor juridice.

În plus, o altă distincție pe baza căreia este structurată analiza este cea între etapa subiectivă și etapa obiectivă în care se conturează vinovăția și răspunderea penală a persoanei juridice. Pornind de la aceste distincții, se realizează o analiză într-o modalitate structurată, în cadrul căreia se verifică interacțiunile dintre persoanele fizice și juridice, se ridică probleme și, pe alocuri, se propun soluții raportat la formele de vinovăție și formele de participație care pot fi incidente.

În final, este inclusă o propunere generală de reglementare pentru problema participației penale a persoanei juridice, însă doar ca un pas subsecvent conturării unei jurisprudențe în materie, în care să fie analizată și forma de participație a persoanelor juridice condamnate pentru comiterea unor infracțiuni, precum și subsecvent analizei doctrinare extinse a problematicii specifice dinamicii relației persoană fizică-persoană juridică din punct de vedere penal.

Cuvinte cheie: persoană juridică, răspunderea penală a persoanei juridice, participație penală, legătură subiectivă, forme de participație, executant, decident, vinovăția persoanelor juridice


« înapoi