2020

Dorel HERINEAN, doctorand, Facultatea de Drept a Universității din București, Cauzele justificative și transmiterea unor boli infectocontagioase

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2020.17

Rezumat: În contextul pandemiei COVID-19, prezentul articol analizează unele dintre posibilitățile pe care legea le oferă pentru protecția sănătății publice ori a sănătății proprii unei persoane, respectiv comiterea unor fapte prevăzute de legea penală sub imperiul cauzelor justificative, cu consecința lipsei caracterului infracțional al acestora. Fie că este vorba de modalitățile de ripostă ori salvare pe care o persoană le are în fața posibilității transmiterii unor boli infectocontagioase, de unele acțiuni necesare prevenirii ori combaterii pandemiei pe care legea le autorizează ori de caracterul disponibil sau nu al sănătății unei persoane, situațiile care pot apărea în practica actuală nu au fost anterior studiate de doctrină și au un element de noutate. Astfel, în articol se realizează o analiză punctuală, pe baza unor exerciții teoretice, a unor probleme de aplicare și interpretare care ar putea interveni și cu privire la care se oferă, de cele mai multe ori, repere generice, principiale, dar și unele soluții concrete privind incidența sau excluderea de la aplicare a cauzelor justificative.

Cuvinte cheie: cauze justificative, legitimă apărare, stare de necesitate, exercitarea unui drept, îndeplinirea unei obligații, consimțământul persoanei vătămate, transmitere boală infectocontagioasă, zădărnicirea combaterii bolilor


« înapoi