2019

Doru TRĂILĂ, Lect. univ. dr., Mircea DUB, Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Vânzarea cu plata prețului în rate şi rezerva proprietății, activitate de creditare?

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2019.02

Rezumat: O soluție general valabilă nu va putea fi oferită, neputându-se distinge cu caracter general dacă unul sau mai multe contracte de vânzare cu plata prețului în rate și rezerva proprietății reprezintă o activitate de creditare, soluția fiind oferită de BNR (ca singura autoritate în măsură să decidă dacă activitatea desfășurată de o entitate este de natura activității de creditare cu titlu profesional și intră sub incidența Legii nr. 93/2011 – art. 3 alin (1))  în urma analizării fiecărei situații în parte prin filtrul criteriilor expres stabilite de legiuitor prin intermediul dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 93/2011 alin. (2) teza finală – desfășurarea acestora ca activități economice de sine stătătoare, orientate spre obținerea de venituri cu caracter regulat; existența unor structuri interne specializate în domeniul creditării care gestionează și analizează aceste activități în mod distinct, pe baza unor reguli prestabilite și cu luarea în considerare a activităților de creditare la proiectarea bugetului societății ori la efectuarea de previziuni referitoare la activitatea de ansamblu a societății, criterii care de altfel vor face obiectul prezentei analize.

Cuvinte cheie: activitate de creditare, dobândă remuneratorie, vânzare cu preț în rate, instituție bancară, instituție financiară nebancară


« înapoi