Partea a II-a

Elena-Simina TĂNĂSESCU, Prof. univ.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Curtea constituţională şi sistemul judiciar: raporturi de forţă?
Procedura soluţionării excepţiilor de neconstituţionalitate în faţa Curţii Constituţionale a României (CCR) a făcut obiectul unei serii de modificări recente în plan legislativ şi jurisprudenţial. Pe de o parte, suspendarea procedurii în faţa instanţelor obişnuite a devenit facultativă, fiind lăsată la aprecierea judecătorului care a sesizat CCR-ul cu această chestiune prealabilă; pe de altă parte, Curtea Constituţională, revizuindu-şi jurisprudenţa anterioară, consideră că sunt admisibile excepţiile de neconstituţionalitate privind dispoziţiile legale care nu mai sunt în vigoare, dar care continuă să producă efecte juridice. Aceste două chestiuni procedurale pun într-o lumină nouă relaţiile (pretinsei) cooperări dintre Curtea Constituţională şi instanţele obişnuite.

Cuvinte cheie: excepţia de neconstituţionalitate, chestiune prealabilă, condiţiile admisibilităţii, Curtea Constituţională, instanţe obişnuite.

« înapoi