Partea a II-a

Elisabeta SLABU, Doctorand al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, TRANSPARENŢA – CONDIŢIE A BUNEI ADMINISTRĂRI ÎN SPAŢIUL ADMINISTRATIV EUROPEAN
Pentru prezent şi mai ales pentru viitor este important ca toate statele să accepte faptul că implicarea cetăţenilor în viaţa publică este deosebit de importantă şi aceasta nu poate fi realizată decât printr-o mai mare transparenţă şi deschidere a autorităţilor statului în ceea ce priveşte luarea deciziilor. Acest lucru presupune informarea cetăţenilor cu privire la proiectele ce urmează a fi desfăşurate la nivel naţional şi local, consultarea acestora înainte de adoptarea actelor normative, încurajarea participării societăţii civile la procesul de luare a deciziilor. La nivel european există preocupări pentru asigurarea transparenţei procesului de elaborare şi luare a deciziei, documentele aprobate în cadrul Consiliului Europei şi Uniunii Europene în legătură cu această problemă fiind numeroase şi deosebit de utile pentru a constitui punctul de plecare necesar îmbunătăṭirii legislaţiilor naţionale în acest domeniu. Cum buna administrare presupune obligaţia statului de a asigura conformitatea activităţii administraţiei publice cu dreptul dar şi eficacitatea  acţiunii acesteia, se poate afirma că respectarea principiului transparenţei în administraţia publică reprezintă o condiţie fundamentală pentru o administraţie modernă şi eficientă.

Cuvinte cheie: bună administrare, transparenţă, informare, consultare,  participare la procesul de luare a deciziilor.

« înapoi