ELPIS

www.elpisweb.de
Programul ELPIS (European Legal Practice Integrated Studies), care funcţionează în cadrul programului ERASMUS, reprezintă un ciclu suplimentar de studii având drept scop aprofundarea cunoştinţelor dobândite de student în timpul studiilor sale de licenţă si obtinerea titlului academic de „MAGISTER LEGUM EUROPAE” (MLE). MLE nu este un master, ci un program care îi pregăteşte pe studenţi pentru activitatea internaţională în domeniul dreptului şi transmite şi facilitează acumularea de cunoştinţe privind dreptul european precum şi asupra diferitelor sisteme europene de drept, cu luarea în considerare a contextului social, politic şi economic. Candidaţii trebuie să aibă cunoştinţe practice privind propriul lor sistem de drept, iar pe această bază să fie în măsură să-şi lărgească orizontul juridic în cadrul unei universităţi străine partenere. Programul ELPIS oferă studenţilor ocazia de a-şi perfecţiona cunoştinţele prin şcolarizare suplimentară în mai multe sisteme naţionale de drept ale diferitelor state membre ale UE, precum şi în dreptul european. Participanţii sunt pregătiţi în vederea unei cariere juridice în cadrul Pieţei Comune Europene printr-un studiu integrat în străinătate având în general o durată de un an. Dat fiind că durata de un an este relativ scurtă pentru studii temeinice, nu se urmăreşte o aprofundare a cunoştinţelor la nivelul celor privind propriul sistem de drept al participantului. De asemenea, nu se doreşte nici o direcţionare a studentului asupra cursurilor de drept al instituţiilor europene, care se predau la orice facultate din cadrul UE. Participanţii ar trebui în schimb să dobândească competenţe cerute în mod special de o Piaţă Comună în dezvoltare: simţul diferitelor moduri de a gândi şi raţiona juridic, competenţa de a găsi şi înţelege izvoare străine de drept, precum şi abilitatea de a relaţiona normele şi instituţiilor diferitelor sisteme de drept în contextul dreptului instituţiilor europene. Mai multe informaţii despre programul ELPIS pot fi găsite pe site-ul acestuia www.elpis-eu.org.

Pentru obţinerea titlului de MLE este necesară absolvirea cu succes a cel puţin doi ani de studii de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice la o universitate a unei ţări din UE sau EFTA (Asociaţia Europeană a Liberului Schimb). Studenţii străini sunt acceptaţi după selecţionarea lor de către universităţile partenere. Cei care studiază în Germania trebuie să fie înmatriculaţi la facultatea de ştiinţe juridice a Universităţii din Hanovra şi studiază timp de un an universitar – beneficiind de o bursă ERASMUS – la una dintre universităţile partenere din UE. Examenul de magister cuprinde o teză scrisă şi o examinare orală.

Pentru a obţine titlul de MLE trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
  1. Participarea cu succes la:
    - 4 manifestări educaţionale în dreptul ţării universităţii vizitate
    - o manifestare educaţională în dreptul instituţional european
    - o manifestare educaţională în dreptul comparat
  2. dovada participării la un seminar în domeniul temei care va fi tratată în teza de absolvire
  3. elaborarea unei teze
  4. o discuţie asupra tezei, timp de 45 de minute, în faţa unei comisii formate din trei membri, din care cel puţin doi profesori.

Pentru elaborarea tezei candidatul dispune de o perioadă de 6 luni.

Se acordă următoarele calificative:
- summa cum laude – excepţional
- magna cum laude – foarte bine
- cum laude – bine
- bene – satisfăcător
- rite – suficient
- insufficienter – insuficient (nepromovare)

În vreme ce finalizarea studiilor este posibilă numai la Universitatea din Hanovra şi din Göttingen, în acest ultim caz numai relaţionat cu examenul de licenţă, participarea la program este deschisa următoarelor universităţi: Malta, Katholieke Universiteit Leuven, Copenhaga, Turku, Viena, Le Havre, Rouen, Cergy-Pontoise, Universitatea Kapodistrias - Atena, Universitatea Aristotel – Salonic, Universitatea Complutense - Madrid, Hanovra, Leipzig, Univesitatea Panteon - Atena, Islanda, University College - Dublin, La Sapienza - Roma, Oslo, Universitatea Catolică din Portugalia, Saragossa, Stockholm, Universitatea Miséricorde de Fribourg, Groningen, Durham, Universitatea Strathclyde Glasgow, Southampton, Nottingham, Universitatea Carol - Praga, Universitatea Maria-Curie-Skłodowska - Lublin, Universitatea Corvinus - Budapesta, Vilnius.

Conferinta internationala ELPIS, editia 2013, gazduita de Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti