European Law Moot Court Competition

CONCURS INTERNAŢIONAL DE DREPT COMUNITAR EUROPEAN

Aspecte generale
Acest concurs se înscrie în demersurile Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE) încă din anul 1983 de a organiza concursuri internaţionale simulate pentru studenţi, în domeniul dreptului comunitar. De-a lungul timpului, paleta de participanţi s-a extins foarte mult, studenţii fiind cetăţeni nu doar ai ţărilor din UE, ci şi din statele Europei Centrale şi de Est, SUA, Canada şi chiar Australia.

Obiectivul organizării unui asemenea concurs este de a promova, în primul rând în cadrul studenţilor, dreptul comunitar european, mai ales din perspectiva aspectelor ce ţin de practica în materie. Concursul reprezintă, astfel, un forum în care studenţii obţin experienţă practică în pregătirea şi susţinerea argumentelor juridice în faţa CJCE, precum şi un cadru de dezbatere a problemelor actuale juridice, sociale etc. legate de integrarea europeană şi de schimbările politice şi juridice care marchează la această etapă Europa.

Concursul are mai multe faze, şi anume:
- publicarea pe site (www.elmc.org) a speţei la 1 septembrie anul în curs;
- înscrierea echipelor on line, până la data de 1 noiembrie;
- depunerea memorandumului scris până pe data de 15 noiembrie;
- rezultatele cu privire la memorandum sunt publicate pe site nu mai târziu de 16 ianuarie; dacă rezultatul este pozitiv, în sensul calificării pentru runda următoare, atunci, echipa ajunge la etapa a 2-a, şi anume Finalele Regionale (Regional Finals);
- Finala Regională este o semi-finală, unde se pot califica maximum 48 de echipe şi care are loc în februarie anul următor (câte 12 echipe repartizate în 4 locaţii); vor fi selectate numai 4 echipe, câte una din fiecare locaţie;
- ultima etapă a concursului este Marea Finală (All European Final), care are loc la Luxemburg în martie şi care constă în prezentarea publică a pledoariilor de către cele 4 echipe câştigătoare în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;
- vor câştiga: cea mai bună Echipă, cel mai bun Avocat General şi cel mai bun Reprezentant al Comisiei Europene; în plus, se poate acorda şi premiul pentru cea mai bună pledoarie orală, dacă vreun concurent se afirmă în mod deosebit.

Echipa Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti participă la acest concurs începând din anul 2004 şi a obţinut rezultate bune şi foarte bune. Spre exemplu, la cea de-a XVI-a ediţie a concursului (2007), echipa României a câştigat premiul I la categoria Avocat General, calificându-se pentru faza finală de la Luxemburg, unde a concurat împotriva Avocatului General selectat la regionala de la Pecs (Ungaria). Juriul, alcătuit din judecători şi avocaţi generali de la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene şi din judecători de la Tribunalul de Primă Instanţă de la Luxemburg, a acordat reprezentantei Facultăţii de Drept (Georgiana Ianuş) un premiu special, care nu este acordat în fiecare an, Premiul pentru cea mai bună pledoarie orală, care constă într-un stagiu de 3 luni la Curte sau la o mare firmă europeană de avocatură.

ELMC 2005
ELMC 2006
ELMC 2007
ELMC 2008
ELMC 2009