Supliment

Florentina DRAGOMIR, Recursul în casaţie. Cale extraordinară de atac
Noul Cod de procedură penală a adus modificări substanţiale în materia căilor de atac, în sensul reglementării a trei căi extraordinare de atac - recursul în casaţie, contestaţia în anulare şi revizuirea. Prin limitarea motivelor de recurs în casaţie doar la aspecte de nelegalitate şi a sferei hotărârilor ce pot fi atacate s-a urmărit crearea unui cadru corespunzător pentru ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să îşi îndeplinească rolul în interpretarea şi aplicarea unitară a legii.

Elementele de noutate sunt relevate de introducerea etapei admisibilităţii în principiu a căii de atac a recursului în casaţie, care se desfăşoară în cameră de consiliu, în procedură scrisă, necontradictorie, judecarea recursului după admiterea în principiu, restrângerea cazurilor de recurs în casaţie şi limitarea caracterului devolutiv al căii de atac doar la aspecte de drept, posibilitatea suspendării executării hotărârii, în tot sau în parte, după admisibilitatea în principiu, până la soluţionarea căii de atac.

Cuvinte cheie: noul Cod de procedură penală, recurs în casaţie, admisibilitate în principiu

« înapoi