Florida State University

STUDII JURIDICE LA DISTANŢĂ - ON-LINE LEGAL STUDIES

PARTENERI
• Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept
• Florida State University (FSU) – instituţie parteneră
• United States Agency for International Development (finanţator)

DESCRIERE
Proiectul de studii juridice propus de Universitatea din Florida a fost finanţat de guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul agenţiei guvernamentale USAID şi s-a derulat pe o perioadă de 3 ani (între 2003 şi 2006). Pe parcursul acestui proiect, Facultatea de Drept din Bucureşti a beneficiat de asistenţa tehnică şi financiară oferită de FSU prin care s-a urmărit trasmiterea know-how-ului redactării on-line a materialelor de curs, proiectul propunându-şi, în acest fel, să asigure o latură de întărire a capacităţii instituţionale. Astfel, scopul primordial al proiectului a fost acela de a crea premisele redactării şi oferirii cursurilor la distanţă (on-line), sub forma aleasă de facultatea beneficiară: master, cursuri post-universitare, cursuri facultative/opţionale/obligatorii incluse în programa universitară etc.

A. Redactarea materialelor de curs on-line
În cadrul proiectului, au fost implicate 16 cadre didactice ale Facultăţii. Acestea au beneficiat de cursuri de pregătire în domeniul metodologiei de predare on-line, precum şi de asistenţă tehnică şi financiară directă din partea Universităţii din Florida.
Proiectul a creat un domeniu nou unde se poate vizualiza lista cursurilor redactate on-line de la începutul derulării acestuia până în prezent. Adresa noului domeniu este:
http://www.dreptonline.unibuc.ro

B. Tehnologie şi infrastructură
Un aspect esenţial pentru punerea în aplicare a acestui proiect l-a reprezentat cel tehnic.
Pe lângă transmiterea know-how-ul predării unui curs la distanţă (on-line), proiectul şi-a propus ca una din activităţi achiziţionarea echipamentului tehnic necesar susţinerii unui curs predat în acest fel. În cadrul proiectului, Facultatea de Drept a beneficiat de o dotare cu 48 de calculatoare (PC), 22 de laptopuri destinate cadrelor didactice implicate în redactarea cursurilor on-line, reţea informatică, server, copiator şi un abonament la „HeinOnline” – website specializat în reviste şi jurnale juridice.

La rândul său, Facultatea de Drept a asigurat atât un spaţiu necesar desfăşurării cursurilor (laborator), cât şi un specialist informatician care să asigure derularea proiectului sub aspect informatic.