Partea I

Florin COMAN-KUND, Asistent universitar drd., Comisia Europeană ca actor principal în cadrul procesului legislativ al CE: cazul Pieţei Interne (în limba engleză)
În acest articol este analizată poziţia Comisiei Europene în cadrul sistemului decizional tot mai complex al CE. Pentru a avea o imagine completă asupra acestei probleme, se impune examinarea atât a prerogativelor formale, cât şi a puterilor informale ale Comisiei în cadrul procesului legislativ al Comunităţii Europene. Pe de o parte, prerogativele formale ale Comisiei au fost aparent diminuate ca urmare a influenţei exercitate de către Consiliul European asupra procesului de stabilire a agendei CE, prin implicarea şi a altor actori în procesul legislativ, prin accentuarea rolului legislativ al Parlamentului European. Însă, pe de altă parte, dincolo de prerogativele sale formale, Comisia recurge din ce în ce mai mult la instrumente informale; această abordare pare să permită Comisiei să depăşească constrângerile de ordin formal impuse asupra atribuţiilor sale în cadrul procesului legislativ. Prin mobilizarea pârghiilor sale formale şi informale, Comisia este în măsură să determine programul legislativ al CE, să obţină adeziunea actorilor relevanţi şi, în genere, să dirijeze într-o anumită măsură întregul proces decizional. În concluzie, Comisia rămâne încă un actor principal – dacă nu actorul principal – în cadrul procesului decizional al CE. Această idee este valabilă cu atât mai mult în cadrul Pieţei Interne, unde Comisia a determinat în mare măsură cursul procesului legislativ cu scopul de a facilita dezvoltarea acestei politici comunitare.

Cuvinte cheie: procesul legislativ al CE, metoda comunitară, Comisia Europeană, prerogative formale şi informale, dreptul de iniţiativă legislativă, Piaţa Internă
« înapoi