Forum juridic

Începând cu martie 2020 a fost lansat AUBD – Forum Juridic, secțiunea online a Revistei Analele Universității din București – Seria Drept, unde sunt publicate articole de specialitate din domeniul juridic, care sunt, de regulă, de dimensiuni mai mici decât cele care compun Revista în format fizic. Forumul oferă șansa cadrelor didactice, masteranzilor și doctoranzilor din cadrul Facultății de Drept și cadrelor didactice ale altor facultăți să își exprime ideile, opiniile și propunerile cu privire la temele de interes și problemele de actualitate.

Articolele publicate în secțiunea Forum Juridic sunt accesibile în integralitate, online și gratuit.

Condițiile de publicare și recenzare sunt aceleași precum în cazul AUBD.

AUBD Legal Forum utilizează Creative Commons Licence CC BY-NC.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Materialele propuse spre publicare pot fi transmise pe adresa .

ISSN 2734 - 7524

ISSN-L 2734 – 7524

Revista online AUBD-Forum Juridic este indexată în bazele de date internaționale CEEOL și HeinOnline.

ARTICOLE