2020

George-Alexandru LAZĂR, doctorand, Dorel HERINEAN, doctorand, Facultatea de Drept a Universității din București, Recenzie „Răspunderea penală a persoanei juridice” de lect. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2020.18

Rezumat: În cursul acestui an a fost lansată la Editura C.H. Beck lucrarea intitulată „Răspunderea penală a persoanei juridice”, elaborată de lector univ. dr. Andra-Roxana Trandafir. Lucrarea îmbină experiența de cercetare, didactică și profesională a autoarei, aspecte care imprimă lucrării o abordare practică și holistică. Apreciem, pe baza celor arătate în cuprinsul acestei recenzii, că acest curs universitar pentru Master este cel mai complet și actual studiu în această materie și o lectură necesară pentru orice student sau practician al dreptului penal.

Cuvinte cheie: recenzie, curs universitar, curs master, răspunderea penală a persoanei juridice, pedepse, masuri preventive, drepturile fundamentale ale persoanei juridice


« înapoi