Despre noi

Hexagonul Facultăților de Drept - București, ediția 2019Hexagonul Facultăților de Drept își are începutul în anul 1970, reunind inițial cele 3 facultăți de Drept din România acelui an (Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj și Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) din România sub formă de Triunghiular.

Aspirația instituțiilor de învățământ pentru perfecționare și buna pregătire a viitorilor specialiști a continuat tradiția „Triunghiularului” și, apoi, a „Patrulaterului” (București, Cluj, Sibiu, Iași), la care s-au adăugat încă două instituții de învățământ superior juridic din Craiova și Timișoara, create după 1990.

Generații de profesori și studenți au întreținut spiritul colaborării academice, colegiale și prietenești, promovând valorile învățământului juridic românesc, având drept scop preocuparea pentru excelență în selecția și pregătirea studenților, precum și în cercetarea științifică desfășurată de cadrele didactice.

În prezent, „Hexagonul Facultăților de Drept” este un consorțiu informal al celor mai prestigioase facultăți de drept din România:

1. Facultatea de Drept a Universității din București,

2. Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj,

3. Facultatea de Drept a Universității din Craiova,

4. Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

5. Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și

6. Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara.

Ceea ce reunește aceste facultăți este preocuparea pentru excelență în domeniul învățământului juridic, exigența în selecția, pregătirea și evaluarea studenților și responsabilitatea față de viitorul acestora. Toate cele șase facultăți pregătesc absolvenți care, în cvasi-totalitatea lor, muncesc în domeniul pentru care s-au pregătit, indiferent de profesia pe care o exercită în concret (avocat, magistrat, notar, consilier juridic, executor judecătoresc, practician în insolvență etc.).

De asemenea, cele șase facultăți alcătuiesc creuzetul celor mai notorii și valoroase cercetări științifice în domeniul dreptului, tratatele, cursurile, monografiile, comentariile legislative, articolele și studiile redactate de cadrele didactice ale acestora reprezentând titluri de referință pentru întreaga lume juridică românească.

Colaborarea în cadrul Hexagonului se concretizează prin coordonarea planurilor de învățământ și activități științifice comune (colaborarea pentru redactarea de articole, cursuri, tratate, organizarea de conferințe, seminare, sesiuni științifice).

Referitor la modul de desfășurare a concursului, menționăm că în fiecare an se adoptă un regulament de desfășurare al Hexagonului, acesta prevăzând  că participanții trebuie să fie studenți la specializarea Drept a facultăților reprezentate. Nu pot face parte din echipe studenți înscriși la studiile universitare de masterat și doctorat, cursuri postuniversitare, învățământ la distanță sau învățământ cu frecvență redusă.

Probele Hexagonului Facultăților de Drept sunt împărțite în două secțiuni astfel: Secțiunea științifică: drept civil, drept penal și drept constituțional; Secțiunea sportivă: fotbal, streetball, șah și tenis de masă. De asemenea, regulamentul prevede un barem după care se va acorda calificativul obținut de către Facultăți la anumite probe. Pe lângă calificarea la proba științifică și sportivă, participanții pot obține și Cupa Fairplay, care se acordă de către organizatorii acelei echipe, care s-a remarcat prin comportament ireproșabil pe parcursul întregii manifestări sportive. Cupa este transmisibilă. 

Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a participat pentru prima dată la Hexagon, cu statut de invitat special, în anul 2014. Este de menționat faptul că acest concurs se desfășoară în baza legislației române, ceea ce constituie o provocare în plus pentru studenții Facultății de Drept de la Chișinău. Urmare a propunerii colegilor basarabeni, pentru prima dată în istoria sa, ediția 2017 a Hexagonului s-a desfășurat la Chișinău, fiind organizată de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova. 

După ce, în 2018, ne-am întâlnit la Sibiu, Facultatea de Drept a Universității din București va fi gazda ediției 2019 a Hexagonului Facultăților de Drept.