Identificarea remediilor naţionale specifice contra duratei nerezonabile a procedurilor judiciare - Elaborarea unui proiect de lege şi a unui pachet de măsuri de reforme structurale şi administrative

În cadrul Centrului, se derulează în prezent Proiectul cu titlul "Identificarea remediilor naţionale specifice contra duratei nerezonabile a procedurilor judiciare - Elaborarea unui proiect de lege şi a unui pachet de măsuri de reforme structurale şi administrative", din cadrul programului "Idei - Proiecte de cercetare exploratorie" (cod proiect 1982) - director al proiectului fiind lector dr. Bogdan Aurescu (Catedra de Drept Public)