Implicaţiile hotărârilor penale în cadrul instituţiei cooperării judiciare internaţionale în materie penală, din cadrul Programului IDEI

Obiectivele principale ale acestui proiect au fost:

1. Abordarea oportunităţii includerii reglementărilor în materia executării hotărârilor penale din cadrul instituţiei cooperării judiciare internaţionale în materie penală în C.proc.pen.

2. Studierea mijloacelor şi a mecanismului de aplicare a normelor referitoare la executarea hotărârilor penale potrivit prevederilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Promovarea respectării drepturilor omului în cadrul procedurii executării hotărârilor penale în cadrul instituţiei cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi elaborarea unui catalog al drepturilor fundamentale ale persoanelor subiecte ale executării hotărârilor penale în cadrul acestei instituţii.

Pe parcursul derulări acestui proiect au fost publicate mai multe articole şi lucrări care din sfera tematicii de cercetare abordate în cadrul proiectului: 

- „Aspecte privind temeiurile extrădării în Codul penal român în vigoare şi în noul Cod penal” (autori – conf. dr. Cristian Mitrache – Analele Universităţii din Bucureşti – seria Drept, nr. 4/2010);

- „Transferul persoanelor condamnate. Consideraţii teoretice şi aspecte practice” (autor dr. Mirela Sorina Popescu – Revista de Drept penal);

- „Mandatul european de arestare. Procedura emiterii şi executării. Consideraţii teoretice şi aspecte din practica instanţelor judecătoreşti” (autor dr. Mirela Sorina Popescu – Revista de drept penal);

- „Instituţii de drept procesual penal. Curs aprofundat” - Cap. 9 „Asistenţa judiciară internaţională” (autori A.Crişu, B. Micu, A. Zarafiu ).

Seminarii şi prelegeri: 

- Bucureşti, 21 aprilie 2010, 25 mai 2010 – Seminar pe tema cooperării judiciare în materie penală, organizat pentru avocaţii stagiari din cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor;

- Bucureşti, 7,17 mai 2010 - Seminar pe tema cooperării judiciare în materie penală, organizat pentru studenţii Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti;

- Piteşti, 7 mai 2010 - Seminar pe tema cooperării judiciare în materie penală, organizat pentru studenţii Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Piteşti;

- Iaşi, 6 iunie 2010- „Probleme privind procedura de extrădare în cauzele penale; Mandatul european de arestare” în cadrul seminarului organizat de Consiliul Superior al Magistraturii cu tema „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”;

- Ljubljana (Slovenia), 24 mai 2010 – prelegerea „Funcţionarea Reţelei Judiciare Europene” susţinută de Florin Radu Răzvan;

- Bucureşti, 27-28 mai 2010 – prelegeri susţinute de Florin Radu Răzvan la Institutul Naţional de Magistratură cu următoarele teme: „Noi instrumente de cooperare judiciară în materie penală ale Uniunii Europene bazate pe principiul recunoaşterii reciproce a hotărilor” şi „EJN şi Eurojust: acelaşi obiectiv general, mijloace complementare”;

- Timişoara, 1-2 iunie 2010 - Seminar pe tema cooperării judiciare în materie penală, organizat pentru procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara şi de la parchetele din subordinea acestuia;

- Haga (Olanda), 16 noiembrie 2010 – Prelegere pe tema cooperării judiciare în materie penală susţinută de Florin Radu Răzvan în cadrul programului de Trainning „Reţeaua Europeană de Cooperare Judiciară în Materie Penală”, organizat de Uniunea Europeană şi EUROMED;

- Amsterdam (Olanda), 9-10 decembrie 2010 – prelegere susţinută de Florin Radu Răzvan în cadrul seminarului cu tema „Recunoaşterea reciprocă: dezvoltarea unei culturi judiciare europene”, organizat sub egida Programului Criminal Justice de către Ministerul Justiţiei din Olanda, Ministerului Justiţiei din România şi Procuratura Generală din Polonia.