Avizier

Avizier

In anul universitar 2011-2012, Sesiunea de Comunicari Stiintifice adresata studentilor Facultatii de Drept se va desfasura in zilele de 25-26 aprilie 2012.

Sesiunea de comunicari este organizata pe sectiuni, respectiv sectiunile de drept privat, drept public si drept penal.

Numai lucrarile avand prealabil depunerii acordul dat de unul dintre profesori pot fi inscrise la sesiunea de comunicari stiintifice. Selectia se face in baza criteriilor de originalitate, importanta subiectului abordat, calitatea exprimarii si a contributiei de cercetare aduse.

Inscrierea lucrarilor se face trimitand materialul impreuna cu acordul profesorului coordonator la adresa de email in perioada 1 februarie – 23 martie 2012. Acordul poate fi exprimat in orice forma permite stocarea sa electronica (cu titlu de exemple: avizul olograf scanat si trimis prin email la de catre participant, email trimis de profesorul coordonator la adresa ).

Lucrarile, ce trebuie sa se circumscrie domeniilor de drept corespunzatoare celor trei sectiuni indicate mai sus, pot avea cel putin 5 si cel mult 12 pagini scrise in format TimesNewRoman font 12 (inclusiv bibliografia, rezumatul, cuvintele cheie) si trebuie sa nu fi fost in prealabil publicate.

Conditiile de redactare ale lucrarii de comunicare stiintifica sunt cele prevazute la [conditii de publicare] {link la pagina respectiva} in Analele Universitatii din Bucuresti - seria Drept. Lucrarile ce nu se conformeaza cerintelor indicate mai sus nu vor fi luate in considerare in vederea selectarii.

Lucrarile premiate urmeaza a fi publicate in format electronic in revista REVISTA STIINTIFICA A STUDENTILOR IN DREPT.
Data publicării: 01.02.2012

« înapoi