Informaţii suplimentare reclasificare

Pentru cazurile sociale, la calculul venitului lunar net pe membru de familie sunt luate în considerare lunile iunie, iulie  și august 2020.