Avizier

Avizier

Instalarea de aparate de aer condiționat în facultate

Într-o perioadă dificilă, în care instituţiilor publice din România le este interzis să achiziţioneze aparate de aer condiţionat, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, studenţii şi masteranzii Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, printr-un remarcabil efort colectiv, au reuşit ca, prin donaţiile lor în valoare totală de 106.370 de lei, să doteze cu aparate de aer condiţionat 10 săli de clasă şi 5 amfiteatre. Contribuţiile cadrelor didactice au fost in cuantum de 79.356 de lei, cele ale personalului didactic auxiliar de 1.490 de lei, iar cele ale studenţilor şi masteranzilor de 25.524 de lei.

În aceste condiţii, examenul de licenţă, examenul de admitere şi examenele din sesiunile iunie şi septembrie se pot derula în condiţii foarte bune, iar canicula nu va mai fi un adversar al candidaţilor şi al studenţilor.

Mobilizaţi de gesturile înaintaşilor lor, care în perioada 1934-1936 au contribuit prin donaţiile lor la edificarea Palatului Facultăţii de Drept, cadrele didactice şi studenţii vor continua acţiunile caritabile în sprijinul modernizării clădirii Facultăţii de Drept.

Conducerea Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti mulţumeşte tuturor celor care au contribuit la reuşita acestui demers colectiv.

Data publicării: 30.05.2011

« înapoi