2020

Ioana Maria COSTEA, conf. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Transpunerea Directivei PIF și evaziunea fiscală la TVA

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2020.02

Rezumat: Studiul nostru propune o analiză în doi timpi a conceptului de fraudă la TVA, delimitare temporală reprezentată de adoptarea Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. Prin demersul nostru analitic, ce utilizează metoda comparativă meticulos sub auspiciile interpretării limitative impuse de dreptul penal sunt relevate ipoteze punctuale privind formele evaziunii fiscale pe cadrul unional de funcționare a taxei pe valoare adăugată. În egală măsură, studiul caută să identifice unghiurile moarte ale normativului național și direcțiile de rafinare a legislației evaziunii fiscale. 

Cuvinte cheie: protecția intereselor financiare ale Comunităților/Uniunii Europene, evaziunea fiscală, frauda la taxa pe valoare adăugată


« înapoi