Partea I

Ion GÂLEA, Asistent universitar drd., Analiză critică a normelor Constituţiei României referitoare la relaţia dintre dreptul internaţional şi dreptul intern
Studiul prezintă principalele prevederi constituţionale şi legale relevante referitoare la relaţia dintre dreptul internaţional şi dreptul intern, fiind observate posibilele probleme de interpretare, precum şi eventualele soluţii care s-ar putea avea în vedere în viitor.

Într-o primă parte, studiul prezintă modelele teoretice identificate de doctrină, respectiv monismul şi dualismul, scopul prezentării fiind acela de a încerca încadrarea prevederilor constituţionale într-unul din aceste modele.

În ceea ce priveşte dreptul cutumiar internaţional examinat în a doua parte, s-a observat că reglementarea art. 10 din Constituţie lasă loc de interpretare, iar practica instanţelor este inconsecventă. Totuşi, având în vedere jurisprudenţa instanţei supreme, se propune interpretarea acestui text astfel încât să fie asigurată aplicarea regulilor dreptului cutumiar internaţional în dreptul intern.

În legătură cu tratatele, principalele probleme sunt legate de interpretarea art. 11 din Constituţie, în conformitate cu care tratatele fac parte din dreptul intern, însă nu este clar definită forţa juridică acestora. Deşi doctrina a considerat în mod tradiţional că tratatele au aceeaşi forţă juridică precum legea, se propune ca art. 11 alin. (1) din Constituţie, care prevede că statul român se obligă să respecte întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile din tratatele internaţionale la care este parte, să fie interpretat în sensul priorităţii tratatelor asupra legilor. În susţinerea acestui argument, se are în vedere şi interpretarea textului constituţional menţionat în conformitate cu unele reguli cutumiare de drept internaţional, care sunt preluate şi în legislaţia română prin Legea nr. 590/2003. De asemenea, este examinată pe scurt şi categoria tratatelor în domeniul drepturilor omului, cu privire la care se prevede expres prioritatea faţă de legile interne în cazul unui conflict de norme.

În partea finală, studiul formulează unele propuneri de interpretare a prevederilor constituţionale, precum şi de completare a acestor texte, în perspectiva unor modificări constituţionale.

Cuvinte cheie: monism, dualism, prevederi constituţionale, dreptul cutumiar internaţional, prioritatea tratatelor asupra legilor, drepturile omului
« înapoi