2014

Ion GÂLEA, Lector. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, A lăsat Curtea o uşă deschisă? Posibilitatea de a revizui legalitatea actelor organelor ONU de către Curtea Internaţională de Justiţie – jurisprudenţă şi dincolo de jurisprudenţă
Studiul analizează posibilitatea Curţii Internaţionale de Justiţie de a analiza legalitatea actelor Organizaţiei Naţiunilor Unite – în special ale Consiliului de Securitate. Analiza porneşte de la jurisprudenţa Curţii şi formulează propunea în sensul că instanţa ar fi permis, în principiu, posibilitatea unei astfel de examinări, cu condiţia să fi intrat în competenţa sa. Limitele competenţei curţii sunt astfel examinate pe scurt, pe baza distincţiei între competenţa consultativă şi contencioasă, precum şi între competenţa directă şi incidentă. Practica altor curţi şi tribunale internaţionale este de asemenea importantă pentru argumentarea ideii generale că un control judiciar al actelor organelor ONU este posibil şi necesar, chiar dacă, în anumite cazuri, instanţe precum Curtea de Justiţie a Uniunii Europene sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului au realizat distincţia, în teorie, între rezoluţiile Consiliului de Securitate şi actele de implementare. Astfel, dacă un control judiciar se dovedeşte posibil şi util, de ce nu ar putea fi realizat de Curtea Internaţională de Justiţie – bineînţeles, dacă sunt îndeplinite condiţiile de competenţă?

Cuvinte cheie: Rezoluţii ale Consiliului de Securitate, Curtea Internaţională de Justiţie, control judiciar

« înapoi