2020

Ion GÂLEA, conf. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, COVID-19 și posibilele apărări în dreptul internațional: ar putea forța majoră și schimbarea fundamentetnală a circumstanțelor să justifice neexecutarea obligațiilor internaționale?

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2020.10

Rezumat: Studiul examinează posibilele apărări care ar putea fi prezentate de State pentru a justifica anumite măsuri menite să contracareze criza COVID-19, măsuri care, la prima vedere, nu ar fi conforme anumitor obligații internaționale. Studiul tratează exclusiv apărările pe care le oferă dreptul internațional general – în afara excepțiilor care ar putea fi prevăzute de clauzele anumitor tratate. Articolul examinează: două cauze de suspendare a obligațiilor internaționale, care decurg din dreptul tratatelor – imposibilitatea de executare și rebus sic stantibus – și trei circumstanțe care exclud caracterul ilicit al faptului internațional – forța majoră, starea de primejdie și starea de necesitate. Studiul propune ideea că, deși opinia publică ar fi tentată să considere că apărările plauzibile ar fi forța majoră, imposibilitatea de executare sau schimbarea fundamentală a împrejurărilor, o astfel de concluzie nu reflectă dreptul internațional general. În realitate, „cel mai bun candidat” ar fi starea de primejdie, iar „al doilea cel mai bun candidat” ar putea fi reprezentat de starea de necesitate.

Cuvinte cheie: dreptul tratatelor, răspunderea Statelor, imposibilitatea de executare, rebus sic stantibus, forța majoră, starea de primejdie, starea de necesitate


« înapoi