Supliment

Irina KUGLAY, Controlul judecătoresc asupra actelor şi soluţiilor procurorului şi asupra lucrărilor urmăririi penale
Verificarea urmăririi penale de către judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară a căpătat o pondere sporită în noua legislaţie procesual penală. Pe de o parte, cazurile în care judecătorul este chemat să cenzureze acte ale procurorului sau ansamblul urmăririi penale sunt mai numeroase (au caracter de noutate: confirmarea redeschiderii de către procuror a urmăririi penale după emiterea unei soluţii de netrimitere în judecată, ratificarea acordului de vinovăţie, verificarea caracterului rezonabil al duratei urmăririi penale). Pe de altă parte, atât examinarea soluţiilor de netrimitere în judecată (cu ocazia soluţionării plângerii împotriva acestora), cât şi a rechizitoriului şi a legalităţii urmăririi penale (după trimiterea în judecată), instituţii cunoscute şi în vechea legislaţie, sunt reglementate în mod diferit faţă de aceasta nu doar în privinţa procedurii de urmat, ci şi în privinţa conţinutului propriu-zis al verificării pe care este chemat să o facă judecătorul, precum şi în privinţa sancţiunilor care pot fi aplicate de către judecător actelor de urmărire penală.

Lucrarea prezintă, în fiecare dintre cazurile enumerate, care sunt actele ce fac obiectul examenului judecătorului (soluţiile procurorului şi/sau modul de administrare a probatoriului) şi care sunt soluţiile, măsurile şi sancţiunile pe care le poate dispune judecătorul cu privire la soluţiile netemeinice sau nelegale ale procurorului ori cu privire la actele nelegale de urmărire penală.

O secţiune specială a lucrării va trata condiţiile şi limitele evaluării actelor de urmărire penală în acele situaţiile în care judecătorul, chemat să soluţioneze o propunere a procurorului (de exemplu, de luare a unei măsuri preventive) ori să confirme o măsura a acestuia (de exemplu, interceptarea provizorie), nu poate pronunţa soluţia făcând abstracţie de legalitatea actelor de urmărire penală, dar fără a fi îndreptăţit ca, în cadrul acestor proceduri, să şi sancţioneze actele de urmărire penală când ele sunt nelegale.

Cuvinte cheie: plângerea împotriva actelor procurorului, verificarea rechizitoriului, sancţionarea actelor de urmărire penală, excluderea probelor, confirmarea redeschiderii urmăririi penale, acord de vinovăţie, durata rezonabilă a procedurii

« înapoi