Istoric

Centrul de cercetare în domeniul ştiinţelor penale a fost înfiinţat în cadrul Catedrei de Drept Penal a Facultăţii de Drept din Universitatea din Bucureşti, în iunie 2008, începându-şi activitatea în anul universitar 2008-2009. Centrul a fost constituit ca o unitate de cercetare în domeniul ştiinţelor penale, fără personalitate juridică, de către membrii Catedrei de Drept penal, dar îşi propune să implice în dezbaterea ştiinţifică şi alte cadre didactice din sfera dreptului penal, cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenţi, precum şi practicieni, care sunt interesaţi de discutarea unor teme de actualitate din domeniu.

Obiectivele centrului se realizează prin derularea unor activităţi specifice cercetării, cele mai importante dintre acestea fiind: desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică teoretică şi aplicativă în domeniul ştiinţelor penale, iniţierea de schimburi academice la nivel naţional şi internaţional, organizarea de conferinţe, colocvii, dezbateri, seminarii ştiinţifice, precum şi participarea la asemenea activităţi desfăşurate de alte centre de cercetare, oferirea de îndrumare de către cadrele didactice, studenţilor implicaţi în cercetarea ştiinţifică, prin desfăşurarea unor cercuri de studiu care au ca finalitate realizarea de studii de caz, proiecte, articole şi lucrări, elaborarea de materiale de informare ştiinţifică, atragerea de programe şi finanţări în vederea dezvoltării activităţilor de cercetare propuse, prin proiecte şi contracte de cercetare.