Partea a IV-a

Jean François RENUCCI, Profesor universitar doctor – Universitatea din Nisa Sophia Antipolis, Corneliu BÎRSAN, Profesor universitar doctor, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Carta socială europeană: legături periculoase – Comentariu la Hotărârea din 21 noiembrie 2006, Cauza Demir şi Baykara c. Turquie
Hotărârea Demir et Baykara ridică problema interacţiunii normative între Convenţia europeană a drepturilor omului şi Carta socială europeană. Curtea pare să aibă intenţia să depăşească o limită în plus, deoarece nu numai că utilizează dispoziţiile Cartei sociale, ceea ce ar putea deja să fie criticabil în sine, ci se referă la un articol din Cartă pentru care statul în cauză a declarat expres că nu este legat din punct de vedere juridic, ceea ce este mult mai preocupant. Rămâne întrebarea dacă instanţa europeană a dorit ca această hotărâre să fie o simplă hotărâre de speţă ori punctul de plecare al unei jurisprudenţe mai (şi prea) extensive.
« înapoi