Despre noi

Joi, 3 aprilie 2014

8:30 – 9:00
Înregistrarea participanţilor

9:00 – 9:45
Deschiderea conferinţei
Conf. univ. dr. Flavius A. Baias, decan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti
Dl. Robert Cazanciuc, ministrul Justiției
Dl. Tiberiu Nițu, procurorul general al României
Prof. univ. dr. Dan Oancea, vicepreședinte Uniunea Națională a Barourilor din România
Conf. univ. dr. Bogdan Nicolae Bulai, director al Departamentului de Drept Penal, Facultatea de Drept a Universității din București

09:45 – 11:15
Consideraţii introductive privind noile Coduri
Moderator: Prof. univ. dr. Constantin Mitrache
9:45-10:05
Prof. univ. dr. hr.c. George Antoniu - Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română
Privire critică asupra noilor Coduri penale

10:05-10:25
Prof. univ. dr. hr.c. Nicolae Volonciu - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Considerații privind impactul intrării în vigoare a Codului de procedură penală

10:25-10:45
Prof. univ. dr. Ion Neagu - Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”
Câteva consideraţii privind noile instituţii cuprinse în Codul de procedură penală

10:45-11:15
Discuţii

11:15-11:30
Pauză de cafea

11:30-13:15
Drept penal. Secţiunea 1
Moderator: Prof. univ. dr. Viorel Paşca
11:30-11:50
Prof. univ. dr. Tudorel Toader - Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Constituționalizarea dreptului penal

11:50-12:10
Prof. univ. dr. Constantin Mitrache - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Aspecte privind aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei

12:10-12:30
Lector univ. dr. Daniel Niţu - Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca
Imputabilitatea şi cauzele de neimputabilitate în Codul penal

12:30-12:50
Conf. univ. dr. Sergiu Bogdan - Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca
Abuzul de încredere în frauda creditorilor

12:50-13:15
Discuţii

13:15-14:00
Pauză de prânz

14:00-14:15
Lansare de carte - Sala “Constantin Stoicescu”
Andra-Roxana Ilie –“Răspunderea penală a persoanei juridice. Jurisprudenţă rezumată şi comentată”, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013

14:15- 16:20
Drept penal. Secţiunea 2
Moderator: Prof. univ. dr. Tudorel Toader
14:15-14:35
Prof. univ. dr. Viorel Paşca - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara
Confiscarea extinsă între teorie şi practică

14:35-14:55
Conf. univ. dr. Lavinia Lefterache - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Confiscarea extinsă în jurisprudenţa CEDO

14:55-15:15
Conf. univ. dr. Cristian Mitrache - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Considerații privind amânarea aplicării pedepsei

15:15-15:35
Dr. Rodica Burduşel - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Aspecte ale încălcării principiului legalității sancțiunilor de drept penal în cazul pluralității de infracțiuni

15:35-15:55
Asist. univ. dr. Andra-Roxana Ilie - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Aspecte de noutate privind răspunderea penală a persoanei juridice

15:55-16:20
Discuţii

16:20- 16:30
Pauză de cafea

16:30-17:45
Drept procesual penal. Secţiunea 1
Moderator : Prof. univ. dr. Anastasiu Crişu
16:30-16:50
Lector univ. dr. Andrei Zarafiu - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Despre separarea funcţiilor judiciare. Consecinţe. Impedimente. Remedii

16:50-17:10
Lector univ. dr. Aurel Ciobanu - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Regimul nulităţii absolute în Codul de procedură penală

17:10-17:30
Lector univ. dr. Flaviu Ciopec - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara
Ce înseamnă suspiciune rezonabilă?

17:30-17:55
Discuţii

17:55-18:05
Pauză de cafea

18:05-19:30
Drept procesual penal. Secţiunea 2
Moderator : Prof. univ. dr. Anastasiu Crişu
18:05-18:25
Procuror drd. Teodor Manea - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Rolul și atribuțiile procurorului în cadrul procesului penal, aspecte comparative între noua și veche legislație

18:25-18:45
Procuror drd. Irina Kuglay - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Controlul judecătoresc asupra actelor şi soluţiilor procurorului şi asupra lucrărilor urmăririi penale

18:45-19:05
Judecător dr. Andreea Uzlău - Curtea de Apel Bucureşti, în prezent detaşată la CSM
Plângerea împotriva actelor şi măsurilor de urmarire penală

19:05-19:30
Discuţii

19:30
Închiderea primei zile a Conferinţei

* Pauzele de cafea vor fi oferite de organizatori, în lobby-ul situat la etajul 1 al Facultăţii de Drept (în faţa sălii „Constantin Stoicescu”), iar în pauzele de prânz, mâncarea va fi disponibilă spre vânzare în aceeași locație.