Partea a II-a

Lavinia LEFTERACHE, Legea penală mai favorabilă
Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune care, în momentul în care a fost săvârşită, nu constituie o infracţiune, potrivit dreptului naţional sau internaţional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea care era aplicabilă în momentul săvârşirii infracţiunii. Articolul 7 al Convenţiei europene a drepturilor omului consacră, în mod general, principiul legalităţii infracţiunilor şi pedepselor (nullum crimen, nulla poena, sine lege) şi interzice, în mod special, aplicarea retroactivă a dreptului penal atunci când această aplicare are loc în detrimentul acuzatului. Dacă se interzice în mod special extinderea aplicării condiţiilor existenţei infracţiunilor la fapte care anterior nu intrau în sfera ilicitului penal, articolul impune şi ca legea penală să nu fie aplicată în mod extensiv în detrimentul acuzatului, de exemplu prin analogie. Consecinţa este că legea trebuie să definească în mod clar infracţiunile şi pedepsele pe care acestea le atrag după sine. Această condiţie este îndeplinită atunci când justiţiabilul poate şti, plecând de la textul unei dispoziţii pertinente şi, la nevoie, cu ajutorul interpretării date de instanţe, care sunt actele ori omisiunile care îi angajează răspunderea penală. Cu privire la noţiunea de lege care incriminează faptele şi prevede pedepsele aplicabile, este de observat faptul că art. 7 parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului utilizează noţiunea ca pe un concept independent, explicat în jurisprudenţa Curţii.

Instanţa europeană a arătat că termenul de drept (droit, law) folosit în art. 7 parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului corespunde celui de lege şi cuprinde atât normele de drept de origine legislativă, cât şi pe cele jurisprudenţiale. Pentru ca o normă să poată fi considerată lege se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii: accesibilitatea normei, claritatea şi previzibilitatea normei.

Cuvinte cheie: nullum crimen, nulla poena, sine lege, drept, accesibilitatea normei si previzibilitatea normei

« înapoi