Departamentul de drept public

Lect. univ. dr. Mihaela-Augustina Dumitraşcu
E-mail:

Adresa: Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept
Catedra de Drept public - Camera 302
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod 050107, Bucureşti

Curriculum vitae
Publicaţii

« înapoi