Departamentul de drept public

Lect. univ. dr. Daniela-Anca Deteşeanu - Prodecan
Telefon: +40(0)21-315-71-87 /116

Adresa: Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept
Catedra de Drept public - Camera 302               
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod 050107, Bucureşti

Curriculum vitae
Publicaţii

« înapoi