Departamentul de drept public

Lect. univ. dr. Nicolae-Dragoş Costescu - Prodecan

E-mail:

Adresa: Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept
Catedra de Drept public - Camera 302              
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod 050107, Bucureşti

Curriculum vitae

« înapoi