2010-2011

Lista comunicărilor din cadrul sesiunii de comunicări - 2011
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor
Ediţia a II-a
24-25 martie 2011

Secţiunea drept privat

 1. "Teoria impreviziunii in contextul crizei mondiale" –Silviu Chiosea anul III, seria III, grupa 316
 2. "Buna-credinţă în materia contractelor" - Ana-Maria Udrişte, anul II, seria II, grupa 210, Sebastian-Mihai Drumaru, anul II, seria III, grupa 214
 3. "Clauza de inalienabilitate şi efectele sale în materia drepturilor reale" - Vlad-George Stamatescu, anul II, seria II, grupa 211
 4. "Buna-credinţă in materia drepturilor reale" - Andreea-Iuliana Nica, anul II, seria III, grupa 216
 5. "Echivocul – viciu sau lipsa posesiei?" Glogoveanu Felix-Adrian, anul II, seria III, grupa 213
 6. "Cesiunea de drepturi litigioase. Retractul litigios" - Ema-Alexandra Dobre,  anul III, seria I, grupa 306
 7. "Despre aparenta contradicţie dintre Drept şi Morală sau O pledoarie în favoarea ideii că Dreptul izvorăşte şi trebuie să rezulte din Morală" - Mihnea Jida, anul III, seria II, grupa 311 
 8. "Eficientizarea clauzelor compromisorii în uniunea europeană: dificultăţi şi perspective" - Amalia Bejinaru, anul IV, seria I, grupa 405
 9. "Brevetabilitatea produselor de inginerie genetică în contextul legal actual" - Daniel Andrei Tiberiu Rădulescu, anul IV, seria III, grupa 415
 10. „Revocarea bilaterală” - Gabriel-Alin Constantinescu, master drept privat aprofundat
 11. „Regimul   juridic al  clauzelor   abuzive  în  contractele  de  consum din   perspectiva dreptului   uniunii   europene  şi  a dreptului   naţional  de transpunere” - Mihaela-Claudia  Cercel, anul II, seria I, grupa 206
 12. "Echilibrarea justă a contractelor de consum – leziunea" - Cristian – Paul Lospa, anul IV, seria II, grupa 412 
 13. "Imperialismul principiului pacta sunt servanda- temei al securităţii juridice sau rigiditate desuetă?" - Nora Ioana Olah, anul IV, seria I, grupa 403 
 14. "Dobandirea servitutilor prin uzucapiune - in dreptul roman si in dreptul francez" – Alina Dinu, anul II, seria I, grupa 204
 15. "Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii din perspectiva legislaţiei române prin comparaţie cu legislaţia europeană" - Ioana Oprea Barac, anul IV, seria III, grupa 414
 16. "Consideraţii privind clauza penală inclusă în contractul de credit bancar" - Nona Catalina Cernov, anul IV, seria I, grupa 401
 17. "Ideea de aparenţă în dreptul civil. Teoria aparenţei" - Oana-Irina Stoenescu, anul II, seria III , grupa 213
 18. "Raportul dintre  dreptul de retenţie şi excepţia de neexecutare a contractului" - Maria – Cristina Mihuţ, anul II, seria III, grupa 213

Secţiunea drept public
 1. "Responsabilitatea de a proteja" - Marius – Nicolae Iliescu, anul III, seria I, grupa 302
 2. "Legalitatea si oportunitatea actelor administrative. Relaţia dintre ele si controlul oportunităţii" – Mihaela Moraru, anul II, seria a II-a, grupa 207
 3. "Controversa constitutionalităţii pedepsei cu moartea" - Sorina-Marilena Hapca, anul I, seria III, grupa 114
 4. "Interpretarea normelor comunitare în ţările nou intrate în uniunea europeană în funcţie de specificul naţional" - Ariadna Grigore, anul III, seria I, grupa 306
 5. "Competenţa consultativă în materia dreptului internaţional public. O privire dintr-o perspectivă evolutivă" - Cătălin-Ioan Graure, anul IV, seria I, grupa 406
 6. "Invocabilitatea actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene" - Alexandra Hobincu, anul III, seria I, grupa 306
 7. "Regimul juridic al navigaţiei în Marea Neagra şi situaţia strâmtorilor Bosfor şi Dardanele" - Elena Geanina Moraru, anul II, seria II, grupa 210
 8. "Prioritatea dreptului european în dreptul intern - din nou în actualitate" – Anca Pascu, anul I, seria I, grupa 105
 9. "Animus liber in consulendo agendoque" - Ionela Cuciureanu, anul I, seria I, grupa 105
 10. "Drepturile Omului. State Occidentale vs. State Orientale" - Ioana Maria Adam, anul II, seria II, grupa 211
 11. "Mijloacele juridice de ocrotire a proprietăţii în dreptul roman" - Vlad – Victor Ochea, anul II, seria III, grupa 218
 12. "Prevenirea si combaterea crimei de genocid" - Teodora Jugrin, anul IV, seria II, grupa 411

Secţiunea drept penal
 1. "Loialitatea probaţiunii din perspectiva dreptului la un proces echitabil în jurisprudenţa CEDO" - Casiana Duşa, anul III, seria a III-a, grupa 315
 2. "Consecinţele aplicării principiului non bis in idem la nivel european" – Elena Pacea, anul IV, seria I, grupa 405
 3. "Egalitatea armelor – garanţie procedurală a dreptului la un proces echitabil" - Irina Goga, anul III, seria III, grupa 315
 4. "Infracţiunile informatice cu privire la comerţul electronic" - Mihai Alexandru Manole - Master Carieră Judiciară
 5. "Regimul juridic al actelor preparatorii", Ariadna Grigore, anul III, seria I, grupa 306
 6. "Infracţiunea de înşelǎciune - de la simplu la special" - Georgiana Răduţă, anul III, seria II, gr. 311
 7. "Agresiunile contra fătului - Realitate şi perspective" - Valentin Ciobanu, anul IV, seria II, gr. 407
 8. "Influenta mediului penitenciar asupra criminalităţii din punct de vedere criminologic" – Ana-Maria Barbu, anul IV, seria I, grupa 401
 9. "Avocatul - o profesiune liberală şi independentă" - Ruxandra-Cristina Mateescu Munteanu, anul III, seria II, grupa 312
 10. "Legalizarea prostituţiei, între realitate şi moralitate" – Alina Ciocoiu, anul II, seria III, grupa 216.

« înapoi