2020

Liviu Gheorghe ZIDARU, lect. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Adaptarea activității de judecată în materie civilă în contextul pandemiei și ulterior acesteia

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2020.12

Rezumat: Epidemia de SARS-COV2 constituie o provocare semnificativă pentru sistemul judiciar român. Sistemul tradițional, retrograd chiar, în care toate părțile sunt citate la aceeași oră la o ședință de judecată imensă nu mai este practicabil. Sunt necesare reguli procedurale noi, iar fixarea de ore diferențiate pentru cauze diferite, deja o practică curentă în unele instanțe, trebuie să devină noul cotidian, chiar și după pandemie. În plus, Codul de procedură civilă trebuie modificat pentru a permite judecata prin videoconferință și, cu acordul părților, în proceduri exclusiv scrise. Totodată, România trebuie să înceapă procesul complicat de introducere a unui veritabil dosar (administrat) electronic.

Cuvinte cheie: pandemie, justiție, modernizare, propuneri de lege ferenda


« înapoi