Supliment

Lucian T. POENARU, Protecţia penală a sistemelor şi datelor informatice. Accesul ilegal la sisteme informatice şi plagiatul potrivit noilor dispoziţii penale
Articolul analizează succint introducerea în NCP a infracţiunilor referitoare la siguranţa şi integritatea sistemelor şi datelor informatice. Cu toate că aceste infracţiuni au fost preluate din Legea nr. 161/2003 fără modificări substanţiale în ceea ce priveşte conţinutul acestora, noţiunile folosite de legiuitor pentru descrierea faptelor nu sunt corelate cu noţiunile unor instituţii din Legea nr. 8/1996. Aşa se întâmplă că NCP defineşte sisteme şi date informatice în timp ce Legea nr. 8/1996 utilizează noţiunile de „sisteme de calcul” şi „programe pentru calculator”, ceea ce ar necesita o armonizare pentru a descrie cu titlu unitar infracţiunile din domeniul informatic.

În acelaşi timp, articolul tratează problema incriminării plagiatului în Legea nr. 8/1996. Potrivit modificările aduse legii prin LPA, fapta de însuşire a calităţii de autor al unei opere a fost dezincriminată şi s-a stabilit conţinutul infracţiunii de însuşire a operei unui alt autor şi prezentarea acesteia drept o creaţie intelectuală proprie. Cu toate că legiuitorul a încercat să accentueze prin incriminare că plagiatul este sancţionat penal, conţinutul noii infracţiuni este deficitar, inclusiv prin aceea că lipseşte de conţinut o protecţie penală existentă faţă de atingerile aduse unor drepturi morale de autor.      
    
Cuvinte cheie: Noul cod penal; sisteme şi date informatice; programe pentru calculator; drept de autor; plagiat.

« înapoi