Partea I

Manole POPA, Asistent suplinitor, Conducător de seminarii, Scurte consideraţii asupra modificărilor aduse Legii societăţilor comerciale prin O.U.G. nr. 52/2008
Acest articol îşi propune să trateze modificările aduse Legii societăţilor comerciale prin art. I din Ordonanţă, mai puţin cele privind fuziunea transfrontalieră şi societatea europeană. Cele mai importante modificări se referă la simplificarea procedurilor de fuziune şi divizare, precum şi la întărirea drepturilor creditorilor în cazul reducerii capitalului social. Întrucât legea proteja şi înainte creditorii în această situaţie, vom analiza în ce măsură şi în ce condiţii vor fi aplicabile dispoziţiile nou introduse.

Toate aceste amendamente fac parte din efortul legislativ al Uniunii Europene de a crea un cadru legal modern şi flexibil care să stimuleze societăţile comerciale să devină mai eficiente şi competitive.

Legiuitorul a clarificat cu această ocazie condiţiile în care administratorul societăţii comerciale poate încheia acte în formă autentică.

Cuvinte cheie: drept de reprezentare, mandatul administratorilor, drepturile creditorilor, garanţii, capital social

« înapoi