Membri

În prezent, în cadrul Centrului, desfășoară activitate de cercetare științifică un colectiv alcătuit din:

Prof. univ. dr. Dragoș-Alexandru Sitaru, Președinte onorific, membru fondator

Conf. univ. dr. Șerban-Alexandru-Nicolae Stănescu, Director, membru fondator

Lect. univ. dr. Teodora-Maria Bantaș-Văduva, Director adjunct, membru fondator

Colectivului de cercetare i se pot alătura, în calitate de membri asociați, persoanele care întrunesc în mod cumulativ următoarele condiții: i) sunt specialişti în domeniul dreptului internaţional privat sau al dreptului internaţional al mediului; ii) activează în mediul academic în domeniul dreptului internaţional privat sau al dreptului internaţional al mediului; iii) se bucură de o bună reputaţie.

În semn de recunoaştere a activităţii desfăşurate în mediul academic naţional sau internaţional şi a sprijinului acordat activităţii Centrului, Adunarea Generală poate conferi calitatea de membru de onoare unor personalităţi ştiinţifice din România sau din străinătate.

Conducerea Centrului este asigurată de Adunarea Generală, Consiliul Director și Director. De asemenea, ca expresie a continuităţii şi stabilităţii Centrului, a fost instituită funcţia viageră de Preşedinte Onorific.