Mesajul fondatorilor

Mesajul fondatorilor

“Acest locaş închinat culturii juridice şi statornicirii spiritului de dreptate s-a clădit între anii 1934-1936 prin sârguinţa profesorilor şi prin contribuţia şi jertfele tineretului studios al Facultăţii de Drept”. Textul, aflat deasupra scenei din Aula Magna a Palatului Facultăţii de Drept reaminteşte, peste timp, că acest edificiu impunător (proiectat de marele arhitect Petre Antonescu), reprezentativ nu numai pentru Bucureşti, ci pentru întreaga arhitectură românească, nu s-ar fi realizat fără aportul direct al dascălilor şi studenţilor Facultăţii.

Dacă timpul nu a putut înlătura amintirea eforturilor şi jertfelor celor care au contribuit la construcţia sediului Facultăţii noastre, el şi-a pus însă implacabil amprenta asupra clădirii, care acum, la peste 70 de ani de la edificarea ei, are nevoie grabnică de renovare şi modernizare.

De aceea, facem din nou apel la dascălii, studenții şi – mai ales – absolvenții Facultății să regăsească și să retrăiască sentimentul de solidaritate și de apartenență la familia de elită a juriștilor formați în această Facultate și să contribuie la dificila întreprindere menită să modernizeze Palatul Facultății de Drept.

În acest scop, a fost constituită Fundația „MODERNIZAREA PALATULUI FACULTĂȚII DE DREPT”, ale cărei acte constitutive le puteţi găsi aici.

În contul Cod IBAN RO91BRDE410SV77500024100, deschis la BRD – Agenția Știrbei Vodă, pot fi depuse contribuțiile celor care doresc să sprijine renovarea și modernizarea clădirii Facultății. Adresa Fundaţiei coincide cu aceea a Facultăţii (Palatul Facultăţii de Drept, Bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, 050107 Bucureşti), iar codul de identificare fiscală este 26918461.

Cei care vor să încheie contracte de sponsorizare, pot găsi aici un model de contract, ale cărui clauze pot fi modificate la cererea sponsorului, astfel încât să răspundă cât mai bine intereselor sale. După completarea în acest fel a contractului de sponsorizare, acesta poate fi trimis Fundaţiei prin email sau prin fax, indicându-se şi modalitatea (email în formă scanată, fax, poştă) prin care sponsorul preferă să i se returneze contractul semnat şi ştampilat de către reprezentanţii Fundaţiei.

Pentru încheierea acestor contracte, ca și pentru orice altă informație privind campania de strângere de fonduri vă puteţi adresa prin email la „” sau la telefon 021/312 4948 ori fax 021/3120719.

Ca și acum peste 70 de ani, orice contribuție, cât de neînsemnată ar părea, este extrem de importantă: ea dovedește atașamentul celui care o face față de Facultate și se alătură altor sute și mii de contribuții, care vor face ca Palatul Facultății de Drept să îşi realizeze, şi la începutul secolului XXI, menirea de a fi un „locaş închinat culturii juridice şi statornicirii spiritului de dreptate”.

FONDATORII

Acte constitutive, de înscriere şi de înregistrare
Consiliul de Supraveghere
Contract de sponsorizare
2% din impozit - formularul 230