2019

Mihaela-Augustina DUMITRAȘCU, Lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Cultura - parte componentă a relațiilor internaționale ale Uniunii Europene

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2019.12

Rezumat: Potrivit Comisiei Europene, cultura și creativitatea sunt în centrul proiectului european. Diversitatea culturală este un atu pentru UE, însă, potrivit constatărilor acestei instituții, diferențele lingvistice și culturale au ca efect fragmentarea pieței. În același timp, sectorul culturii și creației din Europa contribuie la creșterea economică, ocuparea forței de muncă, inovare și coeziune socială, sectorul european al creației și culturii dovedindu-se a fi mai rezistent decât alte sectoare în vreme de criză economică, potrivit site-ului oficial al Comisiei.

Din punctul de vedere al competențelor, trebuie menționat că fiecare țară din UE abordează în felul său aspectele legate de cultură și audiovizual. Acțiunile întreprinse de UE vin în completarea măsurilor naționale, aducând o dimensiune nouă, acestea sunt competențe complementare. În formularea Comisiei, informațiile colectate de UE pot fi utilizate ca suport pentru deciziile naționale sau pot oferi exemple de bune practici din care s-ar putea inspira și alții.

În ceea ce privește obiectivele asumate de UE în materie culturală, amintim Agenda europeană pentru cultură din 2007, un document extrem de important, care promovează: diversitatea culturală și dialogul intercultural, cultura ca agent catalizator pentru creativitate și inovare și cultura ca parte componentă a relațiilor internaționale ale UE.

De asemenea, ca parte a Convenției UNESCO privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, UE s-a angajat să transforme diversitatea culturală într-un element esențial al acțiunii sale externe și să îi confere Europei un rol cultural mai activ în relațiile internaționale.

În cadrul acestui articol, vom inventaria competențele UE în materie de cultură în interiorul granițelor UE, dar vom observa, în linii mari, și modul în care această organizație abordează cultura ca element al relațiilor sale internaționale. De asemenea, vom avea o scurtă privire a felului în care multiculturalismul se prezintă în acest moment în cadrul UE, în contextul special și complex al migrației.

Cuvinte cheie: cultură, multiculturalism, competențe, Uniunea Europeană, relații externe


« înapoi