Nr. 1/2022

Prof. univ. dr. Corneliu-Liviu Popescu - Le Droit international et européen face au conflit armé en Ukraine - les 10 premiers jours - 09.03.2022

Cătălin-Constantin Turcu, Master Carieră Judiciară - Implicațiile Deciziei nr. 176/2022 a Curții Constituționale a României în privința infracțiunilor la regimul vamal. Relația dintre infracțiunile de contrabandă asimilată, evaziune fiscală specială și regimul contravențional în materia operațiunilor ilicite vizând produse din tutun - 19.05.2022

Conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir - Calitatea de subiect activ al infracțiunii de delapidare în cazul administratorului de fapt al unei asociații de proprietari sau locatari și al persoanei care desfășoară servicii pentru asociația de proprietari sau locatari, în baza unui contract de prestări servicii. Opinie privind problema de drept ce a condus la pronunțarea Deciziei HP nr. 31/2022 în materie penală - 26.05.2022

Dr. Oana-Andreea Ichim - Le formalisme informatif, un formalisme de protection? - 10.06.2022

Lect. univ. dr. Dragoș Pârgaru - Prescripție, quo vadis? Gânduri în legătură cu prescripția răspunderii penale în urma Deciziei nr. 358/2022 a Curții Constituționale - 10.06.2022

Conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir, Dr. George Zlati - Monedele virtuale: între obținerea datelor privind tranzacțiile financiare și luarea măsurilor asigurătorii în procesul penal - 14.06.2022

Drd. Bogdan Emil Gubici -Ineficiența soluției lui Rawls din Two concepts of rules în contextul judiciar românesc - 21.06.2022

Lect. univ. dr. Dragoș Pârgaru - Prescripția sine lex? Privire critică asupra unor argumente aduse împotriva aplicării principiului legii penale mai favorabile în materia întreruperii cursului termenului de prescripție a răspunderii penale - 22.06.2022