ORAR

Semestrul I (17.12.2020)
Semestrul II (19.02.2021)

Potrivit deciziei Consiliului Facultăţii din data de 09.09.2020, de la 1 octombrie 2020 activitatea didactică pentru studiile universitare de licență (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță), cu excepția unor seminare de la Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene,  și studiile universitare de master, cu excepția programului de master "Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale”, se desfăşoară online.
Sălile indicate în orar vor fi utilizate conform acestuia numai după ce, în urma ameliorării situaţiei epidemiologice, se va decide că activitatea didactică la care se referă indicaţia se poate desfăşura faţă în faţă.