Organizare și membri

Organele Centrului sunt: Adunarea Generală a membrilor acestuia; Consiliul Director, prezidat de Directorul Centrului și Directorul adjunct.

Colegiul Director: 

Prof. Univ. Dr. Bogdan Lucian Aurescu, Directorul Centrului,

Conf. Univ. Dr. Ion Gâlea, directorul adjunct al Centrului,

Conf. Univ. Dr. Radu-Bogdan Bobei, membru. 

Membrii Centrului sunt membrii fondatori și membrii asociați. Membrii fondatori sunt persoanele semnatare ale Statutului originar al Centrului. Membrii asociați sunt persoanele care aderă la Centru; pot deveni membri asociaţi ai Centrului persoanele care sunt specialiști în domeniile drept internațional sau drept transnațional, activează în cadrul mediului academic național și/sau internațional, inclusiv prin publicarea de materiale științifice, și se bucură de o bună reputație. Calitatea de membru asociat se dobândeşte în baza cererii de afiliere formulate de persoana interesată, aprobată de Consiliul Director al Centrului.