Partea I-a

I. IN MEMORIAM

Mihail-Constantin EREMIA

II. DOCTRINĂ

Ruxandra COSTACHE, Drepturile economice, sociale şi politice din perspectiva politicilor de împrumut ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Mihail-Constantin EREMIA, Ingrid Luciana POPA MOCANU, Raportul dintre dreptul european şi dreptul intern. Ierarhia actelor normative în dreptul comunitar

Gheorghe IANCU, Scrutinul majoritar

Şerban Alexandru STĂNESCU, Evoluţia politicii Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului înconjurător

III. JURISPRUDENŢĂ

Ştefan DEACONU, Legea privind statutul deputaţilor şi senatorilor. Procedura reexaminării legilor de către Parlament în urma declarării lor ca neconstituţionale de către Curtea Constituţională

Mihaela Augustina DUMITRAŞCU, Recueil de jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) – janvier – mars 2006

Corneliu Liviu POPESCU, Les décisions rendues en 2005 par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans les affaires concernant les requêtes individuelles contre la Roumanie

IV. VARIA

Sponsorii Centrului de drepturile omului