Partea I-a

I. IN MEMORIAM

Savelly ZILBERSTEIN

II. DOCTRINĂ

Emil CERNEA, Evoluţia unui termen juridic slavo-român: Duşegubina

Elena Simina TĂNĂSESCU, Sur la possible constitutionnalisation du droit communautaire

Gheorghe IANCU, Gheorghe GLĂVAN, Noile drepturi fundamentale. Accesul la cultură şi libertatea economică

Luminiţa DIMA, Procedura de desfăşurare şi încetare a grevei în legislaţia altor ţări

Ion GÂLEA, Consideraţii asupra unei posibile relaţii juridice de succesiune a statelor între Republica Moldova şi România

Corneliu-Liviu POPESCU, La ratification par la Roumanie de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales et les déclarations correspondantes

Şerban STĂNESCU, Consideraţii privind noul regim al străinilor în România reglementat prin O.U.G. 194/2002 (partea a II-a)

III. JURISPRUDENŢĂ

Corneliu-Liviu POPESCU, Les arrêts rendus en 2002 par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires concernant les requêtes contre la Roumanie

IV. VARIA

Profesorul Corneliu Bîrsan - Doctor Honoris Causa al Universităţii Paris 1 Panteon-Sorbona

Concursul studenţesc regional de Drept internaţional umanitar

Sponsorii Centrului de drepturile omului