Partea I-a

I. PROFESORI INVITAŢI

Mario G. LOSANO / Una carta fondamentale per l'Unione Europea: constituzione o trattato?

Mario G. LOSANO / Un document fundamental pentru Uniunea Europeană: Constituţie sau Tratat?

II. DOCTRINĂ

Ioan MURARU / Interpretarea art. 75 alin. (2) din Constituţia României

Emil CERNEA / Formarea terminologiei dreptului public român

Valerian CIOCLEI / Aspecte criminologice privind noile dimensiuni ale terorismului islamist

Corneliu-Liviu POPESCU / Droits économiques et sociaux et administration régionale et locale

Şerban-Alexandru STĂNESCU / La réglementation de la propriété dans l'évoltion constitutionnelle roumaine

Mihail-Constantin EREMIA, Anca Talida STOIAN / Drepturile individului în Islam

III. JURISPRUDENŢĂ

United States of America v. David L. Allen

S.U.A. c. David L. Allen

Corneliu-Liviu POPESCU / Les décisions rendues en 2004 par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires concernant des requêtes contre la Roumanie

IV. VARIA

Seminarul internaţional „Dreptul procesual civil european: introducere şi principii”

Sponsorii Centrului de Drepturile Omului